خدمات شرکت تک ساران پارمیس به تامین کنندگان محترم در قالب 5 مرحله طراحی شده است

 • 1. شناخت محصول
 • 2. انجام تحقیقات بازار و شناخت رقبا
 • 3. تحلیل نقاط قوت و ضعف محصول نسبت به رقبا در بازار
 • 4. تدوین استراتژی حضور در بازا

 • 1. تهیه جدول قیمت و پروموشن های احتمالی بر اساس استراتژی تعیین شده
 • 2. آموزش دانش محصول به تیم فروش با همکاری تامین کننده
 • 3. به اشتراک گذاری اطلاعات بدست آمده بازار و رقبا با تیم مدیریت و سرپرستی فروش
 • 4. تعیین بازار هدف و هماهنگ سازی نحوه عملکرد تیم فروش بر اساس استراتژی تعیین شده
 • 5. تهیه تنظیم اهداف ماهیانه فروش در مارکت های مختلف

 • 1. اجرای فرآیند فروش بر اساس استراتژی تعیین شده
 • 2. فروش در بخش های تخصصی نظیر فروشگاههای زنجیره ای . B2B . HORECA
 • 3. نظارت و کنترل عملکرد تیم فروش و روند تحقق اهداف
 • 4. تحلیل دقیق فرآیند با تهیه گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه
 • 5. بررسی و اصلاح نقاط ضعف بر اساس تحلیل های تیم برنامه ریزی در حین اجرای فرآین

 • 1. اجرای برنامه ریزی شده مرچندایزینگ برحسب نیاز و توافق با تامین کننده
 • 2. اجرای هدفمند سمپلینگ برحسب نیاز و توافق با تامین کننده
 • 3. اجرا و نصب اقلام تبلیغاتی در نقطه فروش برحسب نیاز و توافق با تامین کننده
 • 4. اجرای کمپین تبلیغاتی در نقاط خاص برحسب نیاز و توافق با تامین کننده
 • 5. طراحی و تهیه اقلام تبلیغاتی نظیر پوستر ، دنگلر ، بروشور ، کاتالوگ و …

 • 1. ارزیابی و کنترل کلیه مراحل و فرآیندها
 • 2. میزان دستیابی به اهداف تعیین شده
 • 3. بررسی علل موفقیت ها و عدم موفقیت ها
 • 4. در صورت نیاز مهندسی مجدد فرآیند