شرکت دیزین آب میامی

1 . آب آشامیدنی بسته بندی شده دیزین، طی فرآیندی بهداشتی و با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته بسته بندی و کنترل کیفی روز دنیا تهیه می شود.

2 . در این فرآیند کلیه املاح آلی، کلریدها و نمک های ناخواسته و سایر مواد راکد موثر در طعم آب تصفیه و به صورت کاملا بهداشتی بسته بندی می شود.

3 . آب آشامیدنی دیزین به دلیل داشتن میزان مناسب فلوراید نیتریت بسیار پایین وهمچنین TDS مناسب یکی از بهترین آبهای آشامیدنی بسته بندی شده است که می تواند مورد استفاده تمام سنین قرار گیرد.
4 . التزام شرکت دیزین آب میامی به بالاترین سطوح کیفیت و استاندارد باعث گردید آب آشامیدنی دیزین در سال 1395 به عنوان برترین آب آشامیدنی انتخاب گردد.