مدیر مارکتینگ ، برنامه ریزی و بازرگانی

محمد نوفلاح

تلفن : 67369105 021

ایمیل : m.nofallah@taksaran.com

رئیس بازرگانی و زنجیره تامین

علی اصغر فهیمی

تلفن : 67369127 021

ایمیل : a.fahimi@taksaran.com

مدیر فناوری اطلاعات
سروش تشکری

سروش تشکری

تلفن : 67369109 021

ایمیل : s.tashakori@taksaran.com

مدير مالی
محمد مرادی

محمد مرادی

تلفن : 67369112 021

ایمیل : m.moradi@taksaran.com

رئيس حسابداري مالی

خانم طاهری

تلفن : 67369160 021

ایمیل : h.taheri@taksaran.com

رئیس حسابداری فروش

علیرضا حقگو

تلفن : 67369122 021

ایمیل : a.haghgoo@taksaran.com

رئیس پشتیبانی و حراست

سید مهدی علوی

تلفن : 67369117 021

ایمیل : m.alavi@taksaran.com

رئیس امور اداری و منابع انسانی

امیرحسین احمدی

تلفن : 67369128 021

ایمیل : a.ahmadi@taksaran.com

مدير تهران و البرز

اصغر زركام

تلفن : 67369107 021

ایمیل : a.zarkam@taksaran.com

رئيس فروش عمده تهران
محمد محمدیان

محمد محمدیان

تلفن :   55624001 021

ایمیل : m.mohammadian@taksaran.com

رئيس فروش مراکز خاص و زنجیره ای
یاسر قالی بافی

یاسر قالی بافی

تلفن : 67369121 021

ایمیل : y.ghalibaf@taksaran.com

رئيس فروش جنوب تهران

میلاد رابوکی

تلفن : 67369123 021

ایمیل : m.raboogi@taksaran.com

رئيس فروش شمال تهران

علی یوسفی

تلفن : 67369124 021

ایمیل : a.yousefi@taksaran.com

رئيس فروش لاین یک البرز

حسن گلباز

تلفن : 34152132 026

ایمیل : h.golbaz@taksaran.com

رئيس فروش لاین دو البرز

سید پیام برهانی

تلفن : 34152117 026

ایمیل : p.borhani@taksaran.com

رئيس فروش بهداشتی تهران

محمد غانمی زاده

تلفن : 67369132 021

ایمیل : m.ghanemizade@taksaran.com

رئيس فروش لاین دو جنوب

حمید نوری

تلفن : 67369130 021

ایمیل : h.nouri@taksaran.com