مدیر فناوری اطلاعات
سروش تشکری

سروش تشکری

تلفن : 67369109 021

ایمیل : s.tashakori@taksaran.com

مدیر مارکتینگ ، برنامه ریزی و بازرگانی

محمد نوفلاح

تلفن : 67369105 021

67369111 021      

ایمیل : m.nofallah@taksaran.com

مدير مالی
محمد مرادی

محمد مرادی

تلفن : 67369112 021

ایمیل : m.moradi@taksaran.com

رئيس حسابداري مالی

خانم طاهری

تلفن : 67369160 021

ایمیل : h.taheri@taksaran.com

سرپرست امور اداری و منابع انسانی

امیرحسین احمدی

تلفن : 67369128 021

ایمیل : a.ahmadi@taksaran.com

رئیس پشتیبانی و حراست
حسین بی نیاز

حسین بی نیاز

تلفن : 67369117 021

ایمیل : h.biniaz@taksaran.com

مدير تهران و البرز

اصغر زركام

تلفن : 67369107 021

ایمیل : a.zarkam@taksaran.com

رئيس فروش عمده تهران
محمد محمدیان

محمد محمدیان

تلفن :   55624001 021

ایمیل : m.mohammadian@taksaran.com

رئيس فروش مراکز خاص و زنجیره ای
یاسر قالی بافی

یاسر قالی بافی

تلفن : 67369121 021

ایمیل : y.ghalibaf@taksaran.com

رئيس فروش استان البرز
مسعود کیهانی فر

مسعود کیهانی فر

تلفن : 2750253 0263

ایمیل : m.keyhani@taksaran.com

رئيس فروش جنوب تهران

میلاد رابوکی

تلفن : 67369123 021

ایمیل : m.raboogi@taksaran.com

رئيس فروش شمال تهران

علی یوسفی

تلفن : 67369125 021

ایمیل : a.yousefi@taksaran.com

رئيس لجستيک تهران مرکزی

مهدی اسپرورینی

تلفن : 67369118 021

ایمیل : m.esparvarini@taksaran.com