شرکت تکساران پارمیس در چهار حوزه تخصصی توزیع مواد غذایی، نوشیدنی و محصولات لبنی و مواد شوینده و بهداشتی افتخار همکاری با شرکتهای ذیل را دارد :

حوزه تخصصی توزیع مواد غذایی

حوزه تخصصی توزیع محصولات نوشیدنی

حوزه تخصصی توزیع محصولات لبنی

حوزه تخصصی توزیع محصولات شوینده و بهداشتی