مدیر امور اداری و منابع انسانی
حسین بی نیاز

حسین بی نیاز

تلفن : 67369117 021

ایمیل : h.biniaz@taksaran.com

مدیر فناوری اطلاعات
سروش تشکری

سروش تشکری

تلفن : 67369109 021

ایمیل : s.tashakori@taksaran.com

مدیر برنامه ريزی و بازرگانی
محمد نوفلاح

محمد نوفلاح

تلفن : 67369111 021

ایمیل : m.nofallah@taksaran.com

مدير مالی
محمد مرادی

محمد مرادی

تلفن : 67369112 021

ایمیل : m.moradi@taksaran.com

رئيس حسابداري مالی

خانم طاهری

تلفن : 67369160 021

ایمیل : h.taheri@taksaran.com

مدير تهران و البرز
اصغر زركام

اصغر زركام

تلفن : 67369107 021

ایمیل : a.zarkam@taksaran.com

رئيس فروش شمال تهران
پویان شایقان بوسجین

پویان شایقان بوسجین

تلفن : 67369124 021

ایمیل : p.shayghan@taksaran.com

رئيس فروش جنوب تهران
حمید نژاداکبر

حمید نژاداکبر

تلفن : 67369123 021

ایمیل : h.nezhadakbar@taksaran.com

رئيس فروش عمده استان البرز
محمدرضا پاک فرد

محمدرضا پاک فرد

تلفن : 2750253 0263

ایمیل : m.pakfard@taksaran.com

رئيس فروش عمده تهران
محمد محمدیان

محمد محمدیان

تلفن :   55624001 021

ایمیل : m.mohammadian@taksaran.com

رئيس فروش استان البرز
مسعود کیهانی فر

مسعود کیهانی فر

تلفن : 2750253 0263

ایمیل : m.keyhani@taksaran.com

رئيس فروش مراکز خاص
یاسر قالی بافی

یاسر قالی بافی

تلفن : 67369121 021

ایمیل : y.ghalibaf@taksaran.com

رئيس فروش زنجیره ای و تعاونی
عظیم بهین

عظیم بهین

تلفن : 67369120 021

ایمیل : a.behin@taksaran.com

رئيس لجستيک
اصغر صفری پور نجات طلب

اصغر صفری پور نجات طلب

تلفن : 67369118 021

ایمیل : a.safaripour@taksaran.com

رئيس فروش غرب و حومه تهران
علی یوسفی

علی یوسفی

تلفن : 67369125 021

ایمیل : a.yousefi@taksaran.com