مدیر امور اداری و منابع انسانی

حسین بی نیاز

تلفن : 42730172 021

ایمیل : h.biniaz@taksaran.com

مدیر فناوری اطلاعات

سروش تشکری

تلفن : 42730152 021

ایمیل : s.tashakori@taksaran.com

مدیر برنامه ريزی و بازرگانی

محمد نوفلاح

تلفن : 42730315 021

ایمیل : m.nofallah@taksaran.com

مدير مالی

محمد مرادی

تلفن : 42730108 021

ایمیل : m.moradi@taksaran.com

رئيس حسابداري مالی

خانم طاهری

تلفن : 42730130 021

ایمیل : h.taheri@taksaran.com

مدير تهران و البرز

اصغر زركام

تلفن : 42730118 021

ایمیل : a.zarkam@taksaran.com

رئيس فروش شمال تهران

پویان شایقان بوسجین

تلفن : 42730117 021

ایمیل : p.shayghan@taksaran.com

رئيس فروش جنوب تهران

حمید نژاداکبر

تلفن : 42730113 021

ایمیل : h.nezhadakbar@taksaran.com

رئيس فروش عمده استان البرز

محمدرضا پاک فرد

تلفن : 2750253 0263

ایمیل : m.pakfard@taksaran.com

رئيس فروش عمده تهران

محمد محمدیان

تلفن :   55624001 021

ایمیل : m.mohammadian@taksaran.com

رئيس فروش استان البرز

مسعود کیهانی فر

تلفن : 2750253 0263

ایمیل : m.keyhani@taksaran.com

رئيس فروش مراکز خاص

یاسر قالی بافی

تلفن : 42730187 021

ایمیل : y.ghalibaf@taksaran.com

رئيس فروش زنجیره ای و تعاونی

عظیم بهین

تلفن : 42730111 021

ایمیل : a.behin@taksaran.com

رئيس لجستيک

اصغر صفری پور نجات طلب

تلفن : 42730110 021

ایمیل : a.safaripour@taksaran.com